Име: Анелия Ангелова Димитрова
Длъжност: Заместник-кмет „Управление на европейски проекти, образование и устройство на територията“
Дирекция: Ръководство
Телефон: 0631/ 68 117
Email: obshtina@svishtov.bg
Стая: 24