Име: Иван Петров Дюлгеров
Длъжност: Старши специалист "Обществен ред, сигурност и опазване на общинска собственост"
Дирекция: Дирекция „Управление при кризи и отбранително-мобилизационна подготовка”
Отдел "Управление при отбранително-мобилизационна подготовка, транспорт и чистота"
Телефон: 0631/ 68 128
Email:
Стая: 6