Име: Борислав Димитров Борисов
Длъжност: Работник - поддръжка
Дирекция: Спортна база
Звено "Масова физкултура"
Телефон:
Email:
Стая: