Име: Венцислав Цветанов Маринчев
Длъжност: Специалист "Строителство"
Дирекция: Дирекция "Устройство на територията, регулация и екология"
Отдел "Образование и култура"
Телефон: 0631/ 60697
Email: obshtina@svishtov.com ; obshtina@svishtov.bg
Стая: 8