Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

Неправителствени организации

Община Свищов традиционно развива активно партньорство с неправителствения сектор, който е своеобразна проекция на гражданското общество. Ползотворното сътрудничество между местната власт и третият сектор дава редица положителни резултати през годините, които намират израз в множество реализирани съвместни инициативи и проекти.
По идея на кмета на Община Свищов Станислав Благов бе създаден Консултативен съвет с представители на най-дейните местни неправителствени организации, който при необходимост подпомага с експертно мнение градоначалника. В състава на този съвет са представени всички сфери, в които работят НПО-та на територията на общината: екология, спорт и туризъм, социална дейност и здравеопазване, читалищна дейност, образование, регионално развитие, малки населени места.
Сред по-активните неправителствени организации, които развиват дейност на територията на община Свищов са:

 • Читалищно настоятелство при Първо българско народно читалище "Еленка и Кирил Д. Аврамови - 1856"
  - уеб-страница: www.pbc-svishtov.org
  - и-мейл: office@pbc-svishtov.org
 • Българско дружество за защита на птиците – клон Свищов
  - уеб-страница: www.bspb.org
  - и-мейл: svishtov@bspb.org
 • Дунавски център за устойчиво развитие
  - и-мейл: emil_gd@yahoo.com

 • Сдружение на родителите на деца с увреждания „Детско сърце”
  - и-мейл: dcdu_svishtov@mail.bg
 • Сдружение "Младежки консултативен съвет"
  - и-мейл: i_plamenov@abv.bg
 • Съюз на българските журналисти – клон Свищов
  - и-мейл: dunavskodelo@abv.bg

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

В Свищов е основан първият български хор

Първият български хор е основан през 1868 година в град Свищов от всестранно надарения...
Научете повече»


Проект №DIR-5112122-3-68

Дарителска Кампания