Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

Сушата унищожи половината от посевите

82 са молбите, подадени до Министерсвото на земеделието от земеделски стопани от общината на базата на съставени протоколи за поразени от сушата площи с пшеница и ечемик, съобщи Мариела Бакотова, мл. експерт в общинската служба "Земеделие и гори". 11 от протоколите свидетелстват за тотално 100-процентно унищожени 3708 дка пшеница и 1326 дка ечемик. Тези протоколи вече са изпратени в земеделското ведомство.

На базата на съставени 76 протокола е установена загуба и от около 61 % зърно – 102 222 дка пшеница и 14 283 дка ечемик. Най-засегнати са стопаните в землищата на Драгомирово, Овча Могила и Морава, където има негодна 717 дка пшеница. Засетите 866 дка ечемик от "Биляна" ООД в землището на село Козловец също попадат в този голям процент на негодно зърно.

От понеделник земеделската служба започна да приема молби за установяване пораженията от сушата върху пролетните култури царевица и слънчоглед. 5-членната комисия под председателството на началника на общинската земеделска служба Емел Ахмедова ще направи оглед и състави протоколите, констатиращи загубите.

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

В Свищов е първата търговска гимназия

Свищовецът Димитър Хадживасилев, търговец в Букурещ, подарява през 1882 г. средства за...
Научете повече»


Проект №DIR-5112122-3-68

Дарителска Кампания