Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

ПОЕТИЧЕН КОНКУРС "СВИЩОВСКИ ЛОЗНИЦИ"

ОБЩИНА СВИЩОВ

Във връзка с празниците на града, които ще се проведат на 28, 29 и 30 септември 2007 година,

ОБЩИНА СВИЩОВ и

ОБЩИНСКИ ВЕСТНИК "ДУНАВСКО ДЕЛО"

ОБЯВЯВАТ ТРАДИЦИОННИЯ ПОЕТИЧЕН КОНКУРС
"СВИЩОВСКИ ЛОЗНИЦИ"

ЗА АВТОРИ ОТ ЦЯЛАТА СТРАНА.

За пръв път конкурсът е напълно анонимен. Всеки автор може да участвува с по едно непубликувано стихотворение, изпратено в три еднообразни екземпляра в печатен вид на машина или в компютърна разпечатка. Ръкописи не се приемат. Всяко стихотворение се придружава от малък плик с имената и адреса на своя автор.

Ще бъдат присъдени:

Наградата за поезия "Николай Искъров" в размер на 250 лева
Първа награда – 150 лева
Втора награда – 100 лева
Трета награда – 70 лева
Две поощрителни награди по 50 лева

Специалната награда на общинския вестник "Дунавско дело" за млад автор в размер на 50 лева.

Резултатите от конкурса ще бъдат обявени на 29 септември 2007 година. Краен срок за получаване на творбите: 17 септември 2007 година на адрес: 5250 гр. Свищов, област В.Търново, ул. "Д.Г.Анев" № 2а, редакция на вестник "Дунавско дело", за конкурса.

Отличените творби ще бъдат публикувани в печатни медии, както и на интернет страницата на Община Свищов на адрес: www.svishtov. bg.
Телефони за информация: 0631/6-43-51 – звено "Култура", Община Свищов, 0631/2-32-27 - редакция на вестник "Дунавско дело".

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

Кой е Николай Катранов

Николай Катранов, руски възпитаник, поет, е роден в Свищов през 1829 г. и умира в Италия...
Научете повече»


Проект №DIR-5112122-3-68

Дарителска Кампания