Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

Нов проект за хипермаркет на CBA

Стабилност на сградата и комуникативност
предвижда новият проект за хипермаркет

На последното заседание на местния парламент СВА – Регионален център В.Търново запозна общинските съветници с новия си проект за изграждане на хипермаркет в града. Против него се обяви групата общински съветници от БСП, които излязоха със своя позиция, публикувана във вестника. По този повод в сряда зам.-кметът на общината инж. Мария Дочева и главният архитект на общината Бойко Балтаков дадоха пресконференция.

Арх. Балтаков припомни накратко предишните намерения на СБА за изграждане на търговски център. Първоначалното предложение на собствениците на имота е било да се застрои сграда с 3 подземни нива, като покривът й бъде на около метър над нивото на площада. Това е бил вариант на предварителни проучвания, необвързани с конструктивни изчисления и геоложки проучвания на терена. С оглед сигурността на сградата и фундирането й върху този терен, в проучвателните работи са били привлечени известни строителни инженери и конструктори. Оказало се, че теренът крие редица трудности – там минава централният колектор на градската канализация. По-голяма част от терена е насипван в продължение на години и е една нездрава основа за строителство на обществена сграда, която трябва да осигури максимална сигурност на хората. След това се предложи друг вариант, като сградата излезе с още един етаж над терена. Но при проучванията и на този вариант са се оказали недостатъци, свързани с достъпа на сградата откъм главната улица и съществуващия паркинг.
Всичко това е накарало собствениците на имота да потърсят нов вариант за изграждане на хипермаркет, който бе представен и пред общинските съветници, заяви арх. Балтаков. При новия вариант сградата е надземна, на два етажа. Първият ще бъде обособен за хранителни стоки и заведение за хранене, а вторият - за промишлени стоки. Паркингът е също на ниво на терена. Частично сградата в първото си ниво е изрязана с една колонада, която позволява да се осъществи и визуалният контакт към реката. Зад самата сграда има използваеми пространства – паркинги, озеленени площи. С последния вариант се избягнаха всичките недостатъци и проблеми по отношение достъпа до сградата и нейната сигурност за хората. Освен това ще се получи и по-добро пространствено оформяне на площада, смята арх. Балтаков.
"Относно значимостта на обект хипермаркет за града, общинската администрация внесе за разглеждане и съгласуване с Общинския съвет новия вариант за търговски комплекс, изготвен от собственика на имота. Вместо да изложат своята позиция там, където е мястото за това – Общинския съвет, общинските съветници от групата на БСП предложиха и гласуваха, че Общинският съвет "Не взема отношение по предпроектно проучване за реализация на инвестиционен проект за търговски комплекс в УПИ VІ, кв.47 по плана на Свищов", заяви инж. Дочева. Тя поясни, че предложеното предпроектно проучване , включващо и жилищна сграда в северната част на имота, не е в противоречие с действащия подробен устройствен план за същия, съгласуван с решение на Общинския съвет. Според мнението на специалистите, новият вариант за хипермаркет ще оформи хармонично обемно-пространствената рамка на площада, като се запази и визуалният контакт с р. Дунав. Проектното решение, съобразно взаимното желание на общината и СВА, осигурява възможност за комуникационно-транспортна връзка за обществено ползване на сега съществуващия паркинг зад сградата на СА "Д.А.Ценов" до ул."Цар Освободител".
Инж. Дочева увери, че хипермаркетът няма да заеме площта до централния фонтан, а модерният стъклен строеж няма да лиши свищовлии от гледката им към Дунава. Тя бе категорична, че до този момент няма одобрени работни инвестиционни проекти от главния архитект на общината за изграждане на новия строеж.
"Представеното проектно решение е резултат на двегодишен труден период на проучване и проектиране, период на създаване и отхвърляне поради обективни причини на не един вариант на проектно решение. През целия този период целта на общинската администрация, в непрекъснат контакт със собствениците на имота, е била защита на целия комплекс от общински интереси в централната част и в крайна сметка реализацията на една инвестиционна инициатива, която при всички случаи ще подобри условията за живот и ще обогати обслужването на гражданите и гостите на общината", бяха заключителните думи на инж. Дочева.

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

Кой е Николай Катранов

Николай Катранов, руски възпитаник, поет, е роден в Свищов през 1829 г. и умира в Италия...
Научете повече»


Проект №DIR-5112122-3-68

Дарителска Кампания