Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

АДО "Дунав" отчете 15-годишна дейност

АДО "Дунав", в която членуват 36 български общини, навърши 15 години. Тя проведе общо събрание в Белене, където отчет за дейността на асоциацията през 2006 г. изнесе председателят й Станислав Благов, кмет на община Свищов. Гости на проявата бяха Станислава Атанасова от МРЗБ, Тодорка Дачева от НСОРБ и Мария Димова, обл. управител на Русе. За развитието на АДО "Дунав" през 15-те години на съществуването й говори Петър Дулев, кмет на община Белене. По случай годишнината, АДО "Дунав" бе поздравена от президента Георги Първанов, който посочва, че тя се е утвърдила като авторитетна и действена институция за решаване на важни въпроси в крайдунавския регион. Само през 2006 г. 572 кметове, общински служители и представители на общински съвети са преминали обучителни семинари и кръгли маси, организирани от асоциацията.

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

Първото училищно дарение в България

През 1812 г. свищовецът Филип Сакалариевич, търговец във Виена, прави първото в България...
Научете повече»


Проект №DIR-5112122-3-68

Дарителска Кампания