Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

Избрани са 4 заместник-ректори на Академията

На своето заседание в сряда Академичният съвет на СА "Д.А.Ценов" избра с тайно гласуване четирима заместник-ректори на висшето училище.

Доц.д-р Георги Маринов Герганов - зам.-ректор "Бакалавърско обучение и финансова политика " (БОФП)

Доц.д-р Андрей Боянов Захариев – зам.-ректор "Магистърско обучение и докторантура" (МОД)

Доц.д-р Любен Маринов Краев – зам.-ректор "Социална, информационна и студентска политика" (СИСП)

Доц. д-р Агоп Саркис Саркисян – зам.-ректор "Научни изследвания и международно сътрудничество" (НИМС).

Предстои избор и на останалите управленски органи на висшето училище.

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

Предшественикът на Свищов е римският кастел Нове

Свищов - "градът на римските легиони". Лагерът е бил основан през 45 г. сл. Хр. по...
Научете повече»


Проект №DIR-5112122-3-68

Дарителска Кампания