Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

Курс за водни спасители

Регионален комитет на БЧК – Комисия "Водно спасяване", град В. Търново, със съдействието на Звено "Масова физкултура и спортна база" при ОБЩИНА СВИЩОВ
О Р Г А Н И З И Р А Т КУРС ЗА ВОДНИ СПАСИТЕЛИ
за I ниво (басейни) и II ниво ( море и открити водни площи).
Курсът за спасители започва на 3 май (четвъртък) от 16.00 часа в зала № 1 на Община Свищов.
ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ на тел.: 60705 ; 60938; 26267.

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

Свищов е първият освободен град от турско робство

Следобеда на 26 юни 1877 г. генерал Драгомиров обиколил полковете и се обърнал към войниците...
Научете повече»


Проект №DIR-5112122-3-68

Дарителска Кампания