Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

Глоубъл Мениджмънт Венчърс Инк. - собственик...

Глоубъл Мениджмънт Венчърс Инк. стана
собственик на бившия Профилаториум

На 24 април се проведе конкурсната приватизационна процедура за 25 % дялово участие на Община Свищов в "Рекриейшън Свищов" АД гр. София (Профилакториума). Един бе участникът в търга - Глоубъл Мениджмънт Венчърс Инк., платил в понеделник депозита за участие от 100 хил. лева. Фирмата, създала съвместното дружество с Община Свищов, закупува общинския дял за 450 179 лева.

"До решението за провеждането на тази сделка се стигна след 5-годишни усилия на администрацията и на тогавашната общинска агенция по приватизация. Бяха ползвани услугите на агенции за недвижими имоти, изпратени писма и водени телефонни разговори до големи инвеститори, вкл. и със "Свилоза" АД. Никой не прояви интерес. Тогава ОбС стартира процедура за приватизация с подкрепата на 26 общински съветници (решение 166) за създаване на смесено дружество, в което общината да участва с вноска обект "Профилакториум", а инвеститорът да вложи 3 пъти по-голяма сума като парична инвестиция", припомни председателят на ОбС доц. д-р Андрей Захариев ден преди провеждане на търга.

В резултат на оценката от 3 вещи лица, назначени от СГС, с решение № 1 по фирмено дело 8593/3.08.2004 г. бе учредено дружеството "Рекриейшън Свищов" АД, което се оказало невъзможно да съществува без минералната вода, трасетата и сервитутните права. Ето защо с решение 2/23.08.2006 г. по същото фирмено дело бе направен вторичен апорт и капиталът на дружеството от 1 510 036 лв. достига 1 800 716 лв. Така бе комплектован в едно цяло обект "Профилакториум" с всички съоръжения, позволяващи му да се превърне в модерен Спа център. "От първото решение до момента на обявяване процедура на приватизация на общинския дял в дружеството, ОбС се е произнесъл по отношение на сделката с публично-частното партньорство "Рекриейшън" 14 пъти, при които има ситуации на пълно мнозинство и на необходимото по закон мнозинство от 15 съветника и повече. Имали сме дебати и питания относно очакваните инвестиции на мажоритарния акционер. Тази процедура на публично-частно партньорство я представих лично в НСОРБ през октомври 2005 г. пред кметове, съветници и председатели на ОбС, които възприеха нашия опит и защитите ни, включени в устава на дружеството. Това е процедура, при която за първи път, благодарение на нашите по-добри финансови познания в материята, свързана с АД, заложихме т.н. права за участие в процедура на приватизация (ПУП-опции). По този начин осигурихме участие поне на един инвеститор. Надяваме се, с финализиране на сделката, общината най-накрая да получи солидна сума, която да подкрепи инвестиционната ни програма за 2007 г.", добави в заключение доц. Захариев.

14-те решения на ОбС относно "Рекриейшън Свищов" АД са с № 166, 167, 182, 184, 219, 266, 395, 489, 490, 535, 609, 833, 906 и 907 и са поместени на интернет-страницата на Община Свищов.

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

В Свищов е основана първата администрация

През 1877 г. в града е установена първата българска гражданска администрация, начело...
Научете повече»


Проект №DIR-5112122-3-68

Дарителска Кампания