Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

Станислав Благов бе лектор на форум на ААМР

"Над половин милиард долара са осигурили за българските общини ААМР и ИМС, които приключват своята мисия в страната. През последните 15 години Община Свищов винаги е била партньор в ИМС и включвана в пилотните проекти на американската организация." Това заяви кметът на общината Станислав Благов, който заедно със зам.- кмета Пламен Александров и председателя на ОбС доц. д-р Андрей Захариев участваха в партньорската среща, организирана от ААМР и ИМС по повод приключване на 15-годишната им мисия у нас. Заедно със зам.-министър Ананиев, свищовският кмет бе основен лектор на форума. Пред US-посланика, депутати, министри и кметове Станислав Благов изнесе презентация за местното самоуправление на общините. "Непосредствено след демократичните промени у нас ИМС и ААМР внасяха спокойствие във времето на кризи за местното самоуправление. Това е най-сериозната програма с отношение към местната власт, оказвала помощ на всички общини в България. Създаването на регионалните асоциации, сред които и АДО "Дунав", също е по тяхна инициатива и с тяхна помощ", заяви още кметът Станислав Благов. Най-големите проекти, реализирани в нашата община с тяхна помощ, са Центърът за административно обслужване на гражданите, финансиран с 20 хил. $, и заработилата в началото на годината система за електронно гласуване в ОбС – Свищов.

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

Свищов е от последните завоювани градове

Свищов е измежду последните български селища, които биват завоювани от отоманците...
Научете повече»


Проект №DIR-5112122-3-68

Дарителска Кампания