Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

Съобщение - ПБЧ "Еленка и Кирил Д. Аврамови"

Читалищното настоятелство на ПБЧ "Еленка и Кирил Д.Аврамови" Свищов свиква ОБЩО ОТЧЕТНО-ИЗБОРНО СЪБРАНИЕ на 24 април 2007 г. от 18.00 ч. в зала № 1 на Общината с дневен ред:
1. Отчет на ЧН за периода ІV 2004 г. – ІV 2007 г.
2. Доклад на проверителната комисия
3. Избор на Председател, членове на ЧН и проверителна комисия.
4. Приемане на нови членове на ПБЧ
Поканват се всички членове на читалището да участват в събранието.

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

В Свищов е основана първата администрация

През 1877 г. в града е установена първата българска гражданска администрация, начело...
Научете повече»


Проект №DIR-5112122-3-68

Дарителска Кампания