Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

Над 500 души получиха дипломи за "магистър"

На 7 април, в навечерието на Великден, в СА "Д.А.Ценов" се състоя официална церемония, на която над 500 души получиха своите дипломи с придобитата образователно квалификационна степен "магистър" по икономика. Всички те са завършили различни магистърски програми с дистанционна форма на обучение към факултет "Финанси". Това е първото дипломиране на студенти в Свищовската академия след влизането на България в ЕС.

В академичното си слово ректора на висшето училище доц.д-р Нено Павлов поздрави новите магистри затова, че се дипломират именно в СА.

"С избора на Стопанската академия уважаеми колеги, вие предпочетохте едно високо уважавано висше училище, с дългогодишно присъствие в българското висше образование, наука и духовна култура, съизмеримо с престижните университети в Обединена Европа. В същото време трябва да помним, че да достигне човек избраната цел не е важно колко бързо си придвижва професията и специалността, по-важното е дали е избрал своята вярна посока. Вярната посока към университетската кауза и вярната посока към успешната реализация в практиката", подчерта в приветственото си слово ректорът на Стопанската академия доц.д-р Нено Павлов.

По време на тържествената церемония бяха отличени трима студенти постигнали най-високи резултати. Отличниците на випуска от програмите към факултет "Финанси" получиха от ректора и плакети на Академията.

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

От Свищов е авторът на българския химн

Цветан Радославов е роден в Свищов през 1863 г., автор на песента "Мила Родино", която...
Научете повече»


Проект №DIR-5112122-3-68

Дарителска Кампания