Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

Обявиха в ликвидация "Здраве – Свищов"

Фирма "Здраве – Свищов" ЕООД, бившата поликлиника, от 1 април т.г. е обявена в ликвидация в срок от шест месеца, реши Общинският съвет миналия четвъртък. За ликвидатор на това общинско дружество съветниците определиха неговия досегашен управител д-р Николай Димитров, като му определиха месечно възнаграждение от 200 лева.

Мотивите за ликвидацията на "Здраве – Свищов" ЕООД са незадоволителните резултати на дружеството, обусловени от обективни фактори, е записано в гласуваното от ОбС решение. В основния предмет на дружеството при учредяването му бе включено отдаване под наем на кабинети на медици за извършване на тяхната дейност. Но преобладаващата част от кабинетите са продадени на техните наематели, в резултат на което тази част от дейността е свита многократно и на практика е без съществено участие в приходите.

В капитала на дружеството са включени значителни активи (преди всичко сграден фонд) в селата на общината, които не могат да се използват за медицински цели, а тяхната поддръжка и плащаните за тях данъци и такси го обричат да работи на загуба. Всички останали след ликвидацията дълготрайни материални активи, включени в капитала на търговското дружество, ще бъдат предадени на отдел "Общински активи и стопански дейности". Така собственият капитал на дружеството в ликвидация се намалява от 505 хил. лв. на 82 хил. лв., в т.ч. резервите от 346 хил. лв. на 0 лв. и основният капитал от 180 хил. лв. на 104 хил. лв.

Оспорваните дебати по тази точка от дневния ред бяха предизвикани от частта на решението, визираща удължаване на договора на мениджърския екип на "Общински пазари – Свищов" ЕАД до завършване на процедурата по включването в капитала му на дълготрайните и краткотрайните активи и краткосрочните задължения, извадени от капитала на "Здраве – Свищов". Доц. Проданов поясни, че по-късно със свое решение Общинският съвет ще определи с каква част от ликвидираното дружество ще може да оперира "Общински пазари" ЕАД. В дебатите се включиха Милен Манолов и инж. Симеонов. Предложенията им за отлагане на решението до разглеждане на икономическите показатели на дружествата за 2006 г. и за прецизиране на текста с отпадане на точките, даващи правомощия на "Общински пазари – Свищов" ЕАД, не бяха приети. В крайна сметка предложенията на икономическата комисия бяха приети с мнозинство.

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

В Свищов е основана първата администрация

През 1877 г. в града е установена първата българска гражданска администрация, начело...
Научете повече»


Проект №DIR-5112122-3-68

Дарителска Кампания