Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

Декларация - АЕЦ "БЕЛЕНЕ"

Декларация

Ние, участниците в съвместната българо-румънска среща, представители на местните и регионални власти, неправителствени организации и граждани, против строителството на АЕЦ-Белене и на хранилище за радиоактивни отпадъци в региона, състояла се на 23.03.2007 г. в Община Свищов, декларираме следното:

1.Силно сме разтревожени от намеренията на българското правителство да довърши на всяка цена строителството на АЕЦ-Белене независимо от несъгласието и протестите на населението, живеещо в региона. Възмутени сме от нежеланието на управляващите в България да отчетат негативните стратегически, социални, икономически и екологически последици от това строителство, което заплашва бъдещето на региона и му отрежда ролята на територия със затихващи функции.

Настояваме пред Главния прокурор на Република България и през Омбудсмана на България за незабавна проверка на: законността , целесъобразността и процедурната издържаност на подновяването на строителството на АЕЦ-Белене и на изразходените над 8 млн.долара за ДОВОС на АЕЦ-Белене" от фирма Парсънс, за легитимността на експертизите и за финансова ревизия на изразходените средства от замразяването на обекта през 1990 г. досега.

Настояваме народните представители на избирателните райони на Великотърновска, Плевенска, Русенска и Ловешка области публично и пред своите избиратели да изразят ясна позиция: Те "за" или "против" строителството на АЕЦ Белене и на хранилище за радиоактивни отпадъци в нашия регион ли са?, като същото се отнася и за депутатите от избирателните райони в румънската страна, намиращи се в 90-километровата зона на обекта.

Смятаме за социално отговорно и справедливо онези общински ръководства в България и Румъния, които настояват да се строи АЕЦ-Белене, да декларират готовността на своите общини да поемат радиоактивния боклук от централата;

2.Приемаме несъгласието на населението да се строи АЕЦ-Белене и хранилище за радиоактивни отпадъци и правото на хората да живеят в екологически чиста среда, което е и европейско право, като достатъчно основание за спиране строителството на тези обекти;

3. Обединяваме се за разработването на обща българо-румънска регионална стратегия за съвместни законови протестни действия срещу строителството на АЕЦ-Белене и на хранилище за радиоактивни отпадъци в нашия регион, които ще продължат до окончателното спиране на строежа на тези обекти, независимо от етапа, на който се намират. Поемаме ангажимента да информираме парламентите и правителствата на всички балкански страни и на страните от ЕС за заплахите от АЕЦ-Белене и за нашата позиция, както и структурите на ЕС, неправителствените правозащитни и екологични организации от цял свят и да търсим тяхната подкрепа в борбата срещу АЕЦ-Белене. Ще работим за пълна гласност и информиране на обществото и на потенциалните инвеститори за икономическата нецелесъобразност, екологичните заплахи и рисковете от авария на централата, като няма да допуснем да станем заложници на интересите на трети страни, на чуждестранни компании и на една ограничена върхушка от ядреното лоби на България, поемайки своята отговорност пред бъдещите поколения, в името на добросъседството и устойчивото развитие на нашия регион.

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

В Свищов е основан първият български хор

Първият български хор е основан през 1868 година в град Свищов от всестранно надарения...
Научете повече»


Проект №DIR-5112122-3-68

Дарителска Кампания