Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

Съобщение - Община Свищов

Община Свищов призовава гражданите да ползват услугите само на таксиметрови автомобили, обозначени с нови стикери (по посочения образец). Изрядните превозвачи трябва да са поставили стикерите в долния десен ъгъл на предното стъкло и на двете задни врати на автомобила.

Новите стикери са съобразени с изискванията на Наредба №34/1999 г. на Министерството на транспорта. В изпълнение на Решение №866/25.01.2007 г. Община Свищов извърши подмяна на стикерите на всички таксиметрови автомобили, притежаващи редовни документи за обществен превоз на пътници.

С цел свеждане до минимум нарушенията в таксиметровия бранш Община Свищов призовават гражданите да сигнализират на тел. 6 05 26 за автомобили, необозначени с новите стикери. Ползвателите на таксиметровата услуга, установили нарушението, трябва да посочат номера на нередовния автомобил, а при възможност – и телефонния номер на централата, от която е изпратено таксито.

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

Първото училищно дарение в България

През 1812 г. свищовецът Филип Сакалариевич, търговец във Виена, прави първото в България...
Научете повече»


Проект №DIR-5112122-3-68

Дарителска Кампания