Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

5 000 лв. глоба за продажба на...

5 000 лв. глоба за продажба на плодове и зеленчуци без етикет

Глоба до 5 000 лева грози всеки търговец на плодове и зеленчуци, който продава стоката си без етикет с обозначени на него качество, произход и цена. Този пък, който укрива документи, отказва достъп за проверка на качеството и не дава информация за произхода на стоката, ще отнесе санкция от 1 000 до 3 000 лв. Това гласи заповед на министъра на земеделието и горите Нихат Кабил във връзка с влезлия в сила от 1 януари т.г. Закон за прилагане на общите организации на пазарите на земеделски продукти на ЕС.

Актове за установяване на административни нарушения ще се съставят на търговци и производители на пресни плодове и зеленчуци в случай на отказа да осигурят достъп до местата за проверка и до транспортните средства, превозващи прясната стока, както и при отказ да бъде предоставена информация за извършване на проверката за съответствие. Глобата за еднолични търговци и юридически лица ще е от 3 000 до 5 000 лв.

Тези търговци и производители, които продават пресни плодове и зеленчуци без съответствие с 47-те действащи маркетингови стандарти на ЕС, също подлежат на санкции. Стандартите изискват по цялата верига – от производителя до крайния потребител, плодовете и зеленчуците да бъдат окачествени, опаковани, маркирани и етикетирани. При неспазване на тази разпоредба глобата за физически лица е от 600 до 2 000 лв., а за еднолични търговци и юридически лица от 2 000 до 5 000 лв.

"Търговците, които продават на пазара неопаковани плодове и зеленчуци, трябва да поставят на тях, освен етикети с цените, и такива за произхода на стоката и нейното качество, коментира началникът на общинска служба "Земеделие и гори" в Свищов Емел Мехмедова.

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

В Свищов е първата търговска гимназия

Свищовецът Димитър Хадживасилев, търговец в Букурещ, подарява през 1882 г. средства за...
Научете повече»


Проект №DIR-5112122-3-68

Дарителска Кампания