Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

Свищов и к-я"БелеНЕ" питат Брюксел за АЕЦ"Белене"

Инициативен комитет от град Свищов изпраща специално питане в Брюксел дали има смисъл да се строи атомна централа край Белене. Въпросите ще бъдат депозирани до края на този месец, казаха от Комитета за еколого-икономическа защита на Свищовския регион.

Според данни, с които те разполагат, мястото, отредено за строеж на централата край Белене, не отговаря на сеизмичните норми. Сдружение "Земя завинаги" разполага с документи на експерти от БАН, в които се посочва, че е опасно да се строи атомна централа на това място. Изграждането на АЕЦ Белене е недопустимо, защото строителната площадка попада в силно земетръсен район, който е под защитата на европейската екологична мрежа Натура 2000. Това съобщиха представители на Комитета за екологоикономическа защита на района на Свищов и сдружение "Земя завинаги".

Мотивите срещу строежа на втората атомна централа ще бъдат представени от Националната коалиция "БелеНЕ" пред ЕК на 15 март в Брюксел. Проблемът с изграждането на втора атомна ще добие международно измерение чрез съвместно публично обсъждане на последиците от възможна авария на АЕЦ Белене за околната среда и населението на териториите от двата бряга на Дунав с румънската екологична организация "Тера милениум" от съседния окръг Телеорман на 22 март в Свищов.

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

Свищов е от последните завоювани градове

Свищов е измежду последните български селища, които биват завоювани от отоманците...
Научете повече»


Проект №DIR-5112122-3-68

Дарителска Кампания