Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

Проведе се общинска конференция за образованието

В понеделник в аулата на ДТГ "Д. Хадживасилев"се проведе общинският кръг от националната научно-практическа конференция на тема "Училището - желана територия на ученика", организирана от Община Свищов. Бяха изслушани 11 доклада и презентации, разпределени в две тематични направления "Самоуправление и гражданско образование, извънкласна и клубна дейност" и "Дидактически и инновационни методи и технологии. Таня Митева, Денка Василева, Юлия Йозова, Надя Мочкова, Галя Иванова, Калина Колева и други преподавателски и ученически колективи.

Конференцията бе открита от началника на общински отдел "Образование и култура"Милена Богданова, а присъстващите бяха приветствани от зам.- кмета Пламен Александров. Наред с участниците в конференцията, оценка за представените разработки даваше и независима тричленна комисия под председателството на Поликсения Саркисян, бивш директор на СОУ Н. Катранов".

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

От Свищов е авторът на българския химн

Цветан Радославов е роден в Свищов през 1863 г., автор на песента "Мила Родино", която...
Научете повече»


Проект №DIR-5112122-3-68

Дарителска Кампания