Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

С 18 гласа "за" съветниците приеха "Бюджет 2007"

На извънредно заседание на 26 февруари, след близо тричасови дебати, общинските съветници приеха "Бюджет 2007" на Община Свищов с 18 гласа "за". "Против" гласуваха трима, а пет с "въздаржал се". 13 550 000 лв. е планираният размер на бюджета, включващ 6 177 742 лв. делегирани държавни дейности, 6 997 781 лв. общински дейности и 374 477 лв. дофинансиране на държавни дейности с общински приходи. От републиканския бюджет общината очаква да получи 7 872 817 лева, от които обща допълваща субсидия 2 899 890 лв., преостъпен данък 3 106 127 лв., обща изравнителна субсидия 1 089 400 лв.

3 886 000 лева е размерът на инвестиционната програма, която ще се изпълни през 2007 г. в общината. 460 800 лева от тях осигурява държавата, а 2 628 930 лв. общинската хазна. Постъпленията от фонд "Приватизация за инвестиции и дълготрайни материални активи" ще бъдат в размер на 900 270 лв. 15-те селища на общината ще получат 180 000 лв. за текущи ремонти. От тях най-много - 23 922 лв. получава село Ореш, следвано от Овча могила – 22 284 лв. По 18 000 лв. получават селата Б. Сливово и Козловец, а най-малко са предвидени за най-малкото село в общината, Деляновци - 2 196 лв.

В своето изложение кметът на общината Станислав Благов заяви: "Мисля че с първия европейски бюджет 2007 на Община Свищов ние сме заложили параметрите на силно и устойчиво местно самоуправление, благодарение на активното участие и на гражданското общество, наред с работещите в общинската администрация и най-вече във финансовата дирекция. Представения бюджет е реалистичен и отчита процесите, свързани с присъединяването ни към ЕС. Когато говорим за увеличаване на правомощията, трябва да си дадем сметка, че те трябва да се развиват по посока от общинския център към кметствата, към гражданското общество. Аз съм горд, че в нашата община то има изключително изявени позиции. Като кмет на общината най-много държа в работата си да се ръководим единствено от стриктност, стремеж към професионализъм и пълна прозрачност." Основните параметри на Бюджет 2007 бяха представени от председателя на икономическата комисия доц. Стоян Проданов.

22 от присъствалите съветници пък подкрепиха отчета по изпълнението на бюджета на общината за изминалата година, чийто размер достигна 14 948 742 лева с реализирана инвестиционна програма за 3 349 491 лева и държавна субсидия от 340 108 лева, което е по-малко от 10 % от реализираните инвестиции.

Депутатите Надка Балева и д-р Ваньо Шарков бяга гости на сесията и свидетели на церемонията по официалното връчване на Бюджет 2007 от кмета Станислав Благов на председателя на ОбС доц. д-р Андрей Захариев. В залата присъстваха и четвъртокурсници от специалност "Публична администрация" при СА "Д. А. Ценов".

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

Свищовец е авторът на първата печатна книга

Българският католически епископ Филип Станиславов (роден в с. Ореш, край Свищов) издава...
Научете повече»


Проект №DIR-5112122-3-68

Дарителска Кампания