Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

ОБЩИНА СВИЩОВ - ДАНЪЦИ И ТАКСИ

Внасянето на данък върху недвижимите имоти, данък върху превозните средства и такса за битови отпадъци за 2007 година ще се извърши от 01 март 2007 г.

Изчисляването, отпечатването и изпращането на съобщенията на лицата за дължимите от тях данък върху недвижимите имоти и такса за битови отпадъци за 2007 г. ще се извърши от Националната агенция по приходите.

За 2007 г. е предвидено увеличение на данъчната оценка на недвижимите имоти с 20 на сто. Увеличението се дължи на покачването на пазарните цени на недвижимите имоти.

Данъкът върху недвижимите имоти и такса за битови отпадъци се плащат на четири равни вноски в следните срокове: от 01 март до 30 април, до 30 юни, до 30 септември и до 30 ноември.

На предплатилите в първия срок за цялата година се прави отстъпка от 5 на сто.

Законодателят е предвидил увеличение на данък върху превозните средства за седлови влекачи и за товарни автомобили с допустима маса над 12 тона.

Данъкът върху превозните средства се плаща на две равни вноски в следните срокове: до 30 април и до 30 септември. На предплатилите в първия срок за цялата година се прави отстъпка от 5 на сто.

С цел бързо и качествено обслужване на гражданите и тази година в първия срок на плащане на данък върху недвижимите имоти, данък върху превозните средства и такса за битови отпадъци служителите от дейност "Местни данъци и такси" при Община Свищов ще работят от 09,00 часа до 19,00 часа.

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

В Свищов е първата търговска гимназия

Свищовецът Димитър Хадживасилев, търговец в Букурещ, подарява през 1882 г. средства за...
Научете повече»


Проект №DIR-5112122-3-68

Дарителска Кампания