Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

Министър Вълчев на посещение в СА "Д.А.Ценов"

представи стратегията за висшето образование

Във вторник министърът на образованието и вицепремиер Даниел Вълчев се срещна с преподаватели, докторанти, служители и студенти от Стопанската академия. Сред гостите бяха областният управител Тошко Никифоров, кметът на общината Станислав Благов и председателят на Общинския съвет доц.д-р Андрей Захариев. Срещата бе открита от ректора на висшето училище доц. д-р Нено Павлов, почетен гражданин на Свищов. В препълнената аудитория "Проф. Димитър Бъров" министър Вълчев изнесе презентация на тема "Основни акценти в предстоящата стратегия за реформа на висшето образование в България". Той съобщи, че през март във Варна е поканил ректорите на всички вузове от страната за формиране на обща политическа позиция за развитие на висшето образование у нас, като се очаква участието и на премиера Сергей Станишев.

Във висшето образование има световна тенденция да се масовизира и да придобива по-осезаемо нова функция, каза министърът, като подчерта, че ВУЗ-овете трябва да се превръщат в силни центрове за квалификация след средно и висше образование. Той посочи още, че висшето образование е силно недофинансирано, зависимо от държавата, с неефективни механизми за разпределяне на субсидията, а връзката му с работодателите и бизнеса де е добра.

"Под 1600 лева е годишната издръжка на български студент, докато в европейските страни тя е 8 600 евро. Не искам да коментирам положението в САЩ, където годишната издръжка на студент е 20 000 долара", каза министърът, като подчерта, че средствата, които се заделят за висше образование в България, са между 0.8 и 0.85% от брутния вътрешен продукт, докато в развитите европейски страни те са средно 1.2%.

Министърът заяви, че у нас съществуват прекалено много висши училища, сред които и такива с неясен профил. Тревожен според него е и приемът на студенти от неакредитирани или още несъздадени висши училища. Министър Вълчев сподели, че в процеса на акредитация на университетите и оценяване на качеството на висшето образование е необходимо да се привлекат външни лица - международни експерти, студенти и представители на бизнеса. До края на 2007 г. трябва да бъде готов и приет нов закон за научните степени и научните звания, който да предвижда прозрачна процедура.

По време на изложението си министър Вълчев предложи въвеждането на институцията "студентски омбудсман" във висшите ни училища. "Нищо страшно студентите да имат по-широко участие в управлението на вузовете, с което, разбира се, не бива да се прекалява", уточни той, развивайки и идеята за създаването на Съвет на настоятелите за съответното висше училище, в който ще влязат представители на бизнеса, на добрите, инициативните българи.

Министърът заяви, че СА "Д.А.Ценов" е едно от малкото наши висши училища, които дават пример за създаване на фондове, които да финансират учебната и научната дейност. Той допълни, че традицията за създаване на такива фондове не е особено популярна и в Европа, за разлика от САЩ, където тази система е особено добре развита.

Стратегията за развитието на българското висше образование ще бъде представена през пролетта, като документът ще бъде внесен в Министерския съвет след обсъждане в академичните среди, стана ясно на срещата с министър Вълчев. Той отговори и на въпроси на преподаватели и студенти, свързани с проблеми на академичната общност в Стопанската академия. Министърът получи от ректора доц. д-р Нено Павлов специалния плакет на висшето училище, "Икономическа енциклопедия, в която участват и свищовски преподаватели, и картина от местен художник със свищовски сюжет.

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

От Свищов е авторът на българския химн

Цветан Радославов е роден в Свищов през 1863 г., автор на песента "Мила Родино", която...
Научете повече»


Проект №DIR-5112122-3-68

Дарителска Кампания