Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

Културен клуб на пенсионера към Академията

"Да обичаме академията и да работим за нейното благо" - под този надслов на 9 февруари се събраха пенсионери-преподаватели, служители и възпитаници на СА "Д.А.Ценов", които обсъдиха идеята за създаване на културен клуб на пенсионера към Стопанската академия.

Бившата главна счетоводителка Христана Костова посочи необходимостта от учредяването на такъв клуб, който да сплоти пенсионерите и да подобри връзката им с ръководството на висшето училище. Бившият началник на учебния отдел Тодор Борисов предложи проектоустав, на основата на който след обсъждане да се изгради клубът като доброволно, независимо и непартийно сдружение за културна и родолюбива дейност. Надка Иванова пък запозна присъстващите с календарния график за дейността на клуба през първото шестмесечие на годината.

Бе решено да се изгради група от 5 души, която да продължи да работи за окончателното учредяване на клуба и неговата регистрация като сдружение с нестопанска цел. Определен бе и ден за колегиални срещи – всеки последен петък от месеца от 16 часа в кафене "Салве".

Предвиждат се и посещения на болни колеги-пенсионери. На 30 март ще бъде организиран пролетен излет до Спортния комплекс на Академията. Следващата среща ще се проведе на 23 февруари.

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

Свищов е от последните завоювани градове

Свищов е измежду последните български селища, които биват завоювани от отоманците...
Научете повече»


Проект №DIR-5112122-3-68

Дарителска Кампания