Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

Внимание! Опасност от пожари!

Във връзка с повишаване на температурите и продължителното засушаване, са налице условия за пожари.

Хората започнаха почистването на стопанските си дворове, земеделските и вилните имоти от горими отпадъци и сухи треви, като в повечето случаи изгарят отпадъците на необезопасени места. Вследствие на това възникнаха редица пожари, като от началото на годината в Свищовска община са ликвидирани 25 пожара, 16 от които в сухи треви, отпадъци и лесонепригодни площи.

Най-много пожари са възникнали в крайградските вилни зони и по 1 в землищата на Царевец и Ореш. Призоваваме кметовете на населени места да предприемат мерки и запознаят населението с опасността от пожари. Те трябва да създадат организация за участието на населението при гасенето на масови пожари (да подновят заповедите за гасачески групи и организация за извозването им).

Молим гражданите и кметовете да ни помагат за своевременното установяване на виновните и прилагането на законните мерки спрямо тях.

РСПБЗН-Свищов напомня, че в ДВ бр.44 от 2000 г. е направена поправка в Наредба I-153 от 23.07.1999 г., с която се забранява паленето на стърнищата, сламата и сухата трева по слоговете, крайпътните ивици и близо до горските фондове. Съгласно Наредба 2 се забранява паленето и оставянето без наблюдение на огън при засушаване и силен вятър.

При констатиране на нарушения ще се търси най-строга отговорност от нарушителите, а имената им ще бъдат публикувани.

РС "ПБЗН"-Свищов

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

Кой е Николай Катранов

Николай Катранов, руски възпитаник, поет, е роден в Свищов през 1829 г. и умира в Италия...
Научете повече»


Проект №DIR-5112122-3-68

Дарителска Кампания