Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

5 сигнала за насилие над деца

5 сигнала за насилие над деца са постъпили през 2006 година в отдел "Закрила на детето" в Свищов. Това съобщи Даниела Станкова, ръководител на Дирекция "Социално подпомагане".

По всичките сигнали е наложена мярка за настаняване на детето в семейства на близки или роднини, за да се избегне крайната мярка – детето да бъде настанено в социална институция.

Най-често сигналите за насилие са еднотипни – баща алкохолик, който след употреба на алкохол извършва тормоз върху близките си. Характерна черта при случаите е и безотговорност от страна на майката, допълни директорката. Всяко лице може да подаде устни, писмени или по телефон сигнали за насилие до отдел "Закрила на детето", поясни тя.

Данни за насилие от децата, настанени в СУПЗ "Св. Климент Охридски" в село Овча Могила няма, съобщи Анелия Димитрова, ръководител на общинската служба "Социално подпомагане".

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

Свищов е първият освободен град от турско робство

Следобеда на 26 юни 1877 г. генерал Драгомиров обиколил полковете и се обърнал към войниците...
Научете повече»


Проект №DIR-5112122-3-68

Дарителска Кампания