Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

Румънски бизнесмен пуска ферибот Свищов-Зимнич

Румънският бизнесмен Йон Николае е готов да пусне в експлоатация ферибот между Зимнич и Свищов. Това съобщиха председателят на ОбС доц. д-р Андрей Захариев и зам.- кметът Пламен Александров след посещението им в съседна Румъния. Закупената от Йон Николае фериботна платформа е с размери 50 на 20 метра. 10-годишното съоръжение в момента се намира в корабостроителницата в Тулча, Румъния. То е било използвано за превоз на товари при ферибота Русе – Гюргево около 2,5 години. Доставени са и два плаващи пасарела – по един за Зимнич и за Свищов, за превоз на товарите до платформата.

Румънският инвеститор е заявил, че само за три месеца може да пусне в експлоатация ферибота. За целта той финансирал и проучване на Водният институт на Румъния, който скоро трябва да проучи дунавския бряг и при нашия град.

Две са потенциалните площадки за фериботната връзка при Свищов – едната е частна собственост, а другата държавна. Проблемът е в евентуалното прехвърляне на втория парцел в общинска частна собственост, за което областният управител Тошко Никифоров е стартирал процедура по проучване статута на терена. Оттам вариантите са два - отдаване на земята на концесия или съвместно дружество да изгради и експлоатира съоръжението. Общината като принципал ще усвоява определен процент от таксата за преминаване на всяко транспортно средство, което ще обезпечи допълнителен ресурсоизточник. На терена би могло да се разположи и кейова платформа за акустиране на кораби, размишляват на глас местните управници. Това засега е и "тясното място" на малкия трафик, поради което дневната такса (за пристанище, ДИК, морска администрация) за акустиране на корабчето на пристанищния кей е 50 евро. Ако площадката не бъде осигурена по този начин, местна голяма фирма, в лицето на Красимир Дачев, е готова да подкрепи начинанието и финансово, и с активи под формата на земя.

Румънската страна има готовност ферибота да бъде факт до три месеца, защото според Йон Николае забавяне повече от този срок е загуба, заяви доц. Захариев. Ние пък имаме амбицията фериботът Свищов-Зимнич да тръгне преди този при Никопол-Турно Магуреле, който се изгражда с пари от ЕС. Така ще докажем, че формата на публично-частно партньорство се явява по-жизнена, по-гъвкава и по-скоростна, съпоставена с ресурсно обозначени, но по характер бюрократични процедури на ЕС, допълни той.

Йон Николае е собственик на консорциум "Интер агро", който е втората по икономическо значение румънска фирма. Само в област Телеорман тя е инвестирала 250 млн. евро при разкрити 2500 работни места. Бизнесменът е собственик на 4 химически завода и осигурява 67 % от производството на торове за нуждите на земеделието в северната ни съседка.

На срещата той е потвърдил своите намерения да разшири бизнеса си свързан с производството на биодизел в Зимнич и на полиетиленови тръби в Свищов. Екогоривото ще бъде на царевична основа. Освен него заводът ще произвежда още няколко фракции с различно предназначение. Годишният му капацитет предвижда използването на 300 хил. тона царевица, доставяна предимно от Свищовски и Великотърновски регион чрез възлагане на поръчки за отглеждане на тази култура, тъй като в северната ни съседка тя е с минимален принос в общия зърнен баланс. С помощта на ферибота суровината ще постъпва в предприятието за обработка. Обратно пък ще се транспортира дървесина за нуждите на разширеното производство на целулоза – до 150 хил. тона годишно, в "Свилоза" АД.

Изграждането на фабрика за полиетиленови и полипропиленови тръби на наш терен пък се явява основа за предстоящите в Зимнич рехабилитационни дейности във ВиК-сектора.

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

Свищов е от последните завоювани градове

Свищов е измежду последните български селища, които биват завоювани от отоманците...
Научете повече»


Проект №DIR-5112122-3-68

Дарителска Кампания