Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

Откриват на 4 септември магазина на СВА

До 4 септември на мястото на "Банара" до площад "Алеко" трябва да има работещ магазин. В противен случай Общината ще има основания да предяви неустойка за 200 хил. лева по договора със СВА – В. Търново. Извършената продажба с приход от 704 хил. лева бе с ангажимент до 2 години магазинът да бъде готов. При неустойка фирмата ще загуби около милион лева, заяви на среща с медиите миналия петък председателят на ОбС доц. д-р Андрей Захариев. Стана ясно още, че в началото на седмицата кметът Благов и доц. Захариев са имали среща с ръководството на веригата магазини. На нея е бил показан договор от 15 януари т.г. за възлагане на окончателното проектиране по т.н. "специалности". Съгласно документа, в едномесечен срок проектантското бюро трябва да представи на СВА готова документация. На срещата са били потвърдени трите нива на строежа – 2 подземни и едно кота площад според предварителния договор. Самото строителство трябва да започне през април т.г.

Забавянето на изпълнението на обекта СВА се обяснява с включването в цялостния комплекс и на банков офис на първи етаж, за чието изграждане има специфични изисквания за сигурност по отношение на самата конструкция. 12 хил. кв. метра разгърната застроена площ е предвидено по заданието, отговарящо на заявеното по двата УПИ, обединени вече в един имот със статут на "Обществено и делово обслужване" – нов термин по ЗУТ. При сегашната себестойност около 250 евро/кв. м. може приблизително да кажем, че това ще бъде една от най-големите частни инвестиции, които очакваме да се реализира тази година при запазени първоначални намерения на фирмата, каза още доц. Захариев.

Що се отнася до облагородяване на прилежащия към обекта терен, бе пояснено, че изкопаната земна маса ще бъде насипана отново в банара, който в проекта на великотърновци е наричан парк. Според архитекта пък строежът нямало да попречи на панорамната гледка към реката. Затова СВА изцяло бил проектиран така, щото и прозорци, и панорамният асансьор да бъдат с изглед към Дунав и новия парк. Общинските ръководители имат уверението на архитекта на СВА, че площад "Алеко" няма да бъде задънен, въпреки че нивото на магазина ще бъде метър над площада. Нещо повече – той обещава проектът да оформи добре площада и да запази гледката към реката между сградата на бившето кино и новия магазин.

Доц. Захариев сподели и една своя амбиция - за изграждане на втори, директен подход към Калето чрез свързването му с калдъръмената улица, която води към дома на Щастливеца и към църквата "Св. Преображение" (до РПУ). Вече били дискутирани и варианти, единият от които е "пешеходно мостче" над банара, под закусвалня "Янтра". В момента историческата част на града е като една подкова около банара – Калето, площадът, къщата-музей на Алеко. Необходима е по-пряка комуникация за съединяване на тези две исторически части на града, поясни амбициозния си план доц. Захариев.

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

Първото училищно дарение в България

През 1812 г. свищовецът Филип Сакалариевич, търговец във Виена, прави първото в България...
Научете повече»


Проект №DIR-5112122-3-68

Дарителска Кампания