Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

13 дунавски общини участват в проект

Стартира проект "Подобряване капацитета на местните заинтересовани страни в Дунавския регион (НПО, общински и областни администрации, бизнеса и др.) за създаване на трайни партньорства и за използване фондовете на ЕС и други финансови ресурси". В проекта участват 13 дунавски общини – Белене, Борово, Долна Митрополия, Две могили, Иваново, Гулянци, Никопол, Левски, Русе, Свищов, Сливо поле, Ценово и Ветово, като целевите групи включват екипите и управителните органи на над 40 НПО членове на общинските съвети, представители на бизнеса и граждани.

По време на изпълнението на проекта всички те ще бъдат организирани в местни групи за развитие и запознати с начините за работа с финансиращите институции на ЕС, както и с важни ръководства за съставяне на проектни предложения. Те ще участват в обучения, които в основната си част са предвидени на място в конкретните общини. Основните очаквани резултати от проекта са създаването на местна група за развитие във всяка от целевите общини.

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

Свищовец е авторът на първата печатна книга

Българският католически епископ Филип Станиславов (роден в с. Ореш, край Свищов) издава...
Научете повече»


Проект №DIR-5112122-3-68

Дарителска Кампания