Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

Дългосрочното финансово планиране на общините

Дългосрочното финансово планиране на общините в условията на финансова децентрализация и членство в ЕС бе дискутирано на семинар в Свищов

Общински съветници, представители на общинската администрация и на НПО участваха в първия обучителен семинар по проект "Планиране на местното икономическо развитие на общините Свищов и Полски Тръмбеш", изпълняван от Съвета по туризъм в крайдунавския град. Темата на семинара бе "Дългосрочно финансово планиране на общините в условията на финансова децентрализация и членство в ЕС". Проектът е по програма "Активни услуги на пазара на труда" на МТСП.
Семинарът бе открит от доц. д-р Стоян Проданов – ръководител на проекта. С приветствени слова към участниците във форума се обърнаха кметът Станислав Благов и председателят на общински съвет – Свищов доц. д-р Андрей Захариев.
В рамките на първия обучителен семинар бяха представени философията и принципите на дългосрочното финансово планиране в общините в условията на финансова децентрализация и членство в ЕС, направен бе икономически анализ на публични инвестиционни проекти.
Зам.-кметовете инж. Мария Дочева и Пламен Александров, и директорът на дирекция "АПИО" Стоян Парашкевов запознаха участниците в семинара с приоритетите в Общинския план за развитие 2007 – 2013 г.
Стана ясно, че в плана за 2007 г. са заложени изграждането на пречиствателна станция за питейни води край свищовското село Вардим, за която необходимите средства са 4 млн. лв., терасиране на градска градина "Запад" (т. нар. "банар") за 200 хил. лв., изграждане на трансграничен медиен център на стойност 200 хил. лв. Сред приоритетните обекти са и два центъра за балнеолечение, за които са необходими 2 млн. лв., и изграждането на общинска напоителна система на стойност 500 хил. лв.
По отношение на инвестиционната програма в Общинския план за развитие за 2007 г. е заложено осъществяването на II-ри етап от подмяната на водопроводната мрежа в Свищов на стойност над 1,7 млн. лв. Повече от половината от сумата е необходима за подмяна на водопровода в района на една от възловите улици в Свищов - "3-ти март". Друг приоритет в тази област е санирането на детските градини, за което нужните средства са около 370 хил. лв.
В областта на туризма приоритетите на Свищов са свързани с превръщането на региона в конкурентен център в сферата на културния туризъм. За целта на общинския съвет ще бъде представена програма, разработена от Консултативен съвет, предлагаща модерен туристически продукт, съобразен със спецификата на региона. Предвижда се провеждането на широка рекламна и маркетингова кампания, свързана с популяризирането на местния туристически продукт.

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

Свищов е от последните завоювани градове

Свищов е измежду последните български селища, които биват завоювани от отоманците...
Научете повече»


Проект №DIR-5112122-3-68

Дарителска Кампания