Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

Аварийна група по програма "ОСПОЗ"

По програмата "От социални помощи към осигуряване на трудова заетост" са наети 45 трайно безработни лица от община Свищов. Отпуснатите бройки са за периода от началото на годината до края на март. Включените в програмата лица са разпределени в аварийни групи за зимно снегопочистване.

Поради липсата на сняг наетите по програмата лица са ангажирани с почистването на междублокови и улични пространства. При снеговалеж обаче аварийните групи имат пълна готовност да започнат почистването на улиците от сняг и лед.

Включените в програмата безработни лица работят по 6 часа на ден. Средствата за заплащането на положения от тях труд се осигуряват от Министерството на труда и социалната политика. От своя страна Община Свищов предоставя на наетите лица транспорт и инструменти.

Геновева ТАНЧОВСКА

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

Предшественикът на Свищов е римският кастел Нове

Свищов - "градът на римските легиони". Лагерът е бил основан през 45 г. сл. Хр. по...
Научете повече»


Проект №DIR-5112122-3-68

Дарителска Кампания