Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

Декларация в подкрепа на нашите сестри в Либия

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СВИЩОВ на свое заседание, проведено на 21.12.2006 г., Прот. № 74, на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), прие следната декларация в подкрепа на осъдените на смърт в Либия български медицински сестри:

Общински съвет – Свищов категорично не приема решението на съда в Либия, осъждащ на смърт петте български медицински сестри и палестинския лекар. Правосъдната система на Либия, остана сляпа за истината и невинността на нашите сънароднички. Настояваме за незабавни и решителни действия от всички партньори и приятели на България в подкрепа на несправедливо осъдените медицински сестри.

Вярваме в невинността на Валя, Валентина, Кристиана, Нася и Снежана. Тяхното място е тук в България, у дома, а не в затворите на Либийската Джамахирия. Безхаберието на съда към международните медицински експертизи е показателно за несправедливостта на либийския съд. Време е за действие!

В залата присъстват 23 общински съветници.
Гласували "За" – 23, "Против" – няма и "Въздържали се" – няма.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: …/п/ …
/доц. д-р А. Захариев/

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

Първото училищно дарение в България

През 1812 г. свищовецът Филип Сакалариевич, търговец във Виена, прави първото в България...
Научете повече»


Проект №DIR-5112122-3-68

Дарителска Кампания