Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

Приключи компютърен курс за жени над 50 години

В Свищов приключи курс по компютърна грамотност и информационни технологии за жени над 50-годишна възраст.

Той бе организиран от Бизнес центъра и проведен в края на изминалата година. В него бяха включени десет жени на възраст над 50 години, подбрани с помощта на Дирекция "Бюро по труда".

В курса бяха разгледани операционната система Windows XP Professional, програмите от пакета Microsoft Office 2003 - Word, Excel, PowerPoint, Outlook, работа с интернет.

Всички участници завършиха курса успешно със среден успех въз основа на тест и практически изпит отличен 6.00 и получиха удостоверения.

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

Свищов е от последните завоювани градове

Свищов е измежду последните български селища, които биват завоювани от отоманците...
Научете повече»


Проект №DIR-5112122-3-68

Дарителска Кампания