Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

НА ВНИМАНИЕТО НА ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ УЧАСТНИЦИ В ПРОЦЕДУРАТА ЗА ИЗБОР НА ПАРТНЬОРСКИ ОРГАНИЗАЦИИ

НА ВНИМАНИЕТО НА ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ УЧАСТНИЦИ В ПРОЦЕДУРАТА ЗА ИЗБОР НА ПАРТНЬОРСКИ ОРГАНИЗАЦИИ
Добавена на: 2020-10-22 14:12:15

Актуализиран пакет с документи “Приложения“, с допълнено Приложение V_Декларация НСИ

НА ВНИМАНИЕТО НА ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ УЧАСТНИЦИ В ПРОЦЕДУРАТА ЗА ИЗБОР НА ПАРТНЬОРСКИ ОРГАНИЗАЦИИ
 
 
 
 
УВАЖАЕМИ КАНДИДАТИ,
В Процедурата за избор на партньорски организации за подготовка и изпълнение на проект на Община Свищов по процедура чрез директно предоставяне на БФП BG05M9OP001-2.056 „СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКА ИНТЕГРАЦИЯ НА УЯЗВИМИ ГРУПИ. ИНТЕГРИРАНИ МЕРКИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ ДОСТЪПА ДО ОБРАЗОВАНИЕ“ – КОМПОНЕНТ 2, по ОП РЧР 2014-2020 и ОП НОИР 2014-2020, в пакета с документи “Приложения“ е включено Приложение V_Декларация НСИ, документът е задължителен за кандидат партньорите.
Актуализиран пакет с документи “Приложения“, с допълнено Приложение V_Декларация НСИ, е на официалната страница на Община Свищов http://www.svishtov.bg/, в раздел „Търгове и конкурси“, „ Конкурси“  и може да бъде изтеглен от: http://www.svishtov.bg/auctions.php?act=3
 
 
Анелия Димитрова
Заместник-кмет „УЕПО“

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

В Свищов е основана първата администрация

През 1877 г. в града е установена първата българска гражданска администрация, начело...
Научете повече»


Дарителска Кампания