Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

805 решения е приел Общинският съвет от XI.2003 г.

За периода 1 ноември 2003 г. - 29 ноември 2006 г. Общински съвет- Свищов е приел 805 решения за проведените 72 заседания, е записано в отчета на кмета на общината Станислав Благов.

Редовните заседания на съветниците за периода са били 21, извънредните 38, 4 са били "на подпис" и 9 -тържествени сесии.

53 от приетите решения са били насочени към работата на местния парламент и неговите постоянни комисии. 752 са изпълнените решения към общинската администрация, бюджетните звена и търговските дружества.

Най-многобройни – 299, са приетите решения относно общинската собственост и приватизацията. 203 са решенията на съветниците, отнасящи се до финансовата и бюджетната политика. 178 решения касаят административно-организационни въпроси, приемане на структура, правилници, стратегии, наредби, програми и други.

По хуманитарните дейности има изпълнени 46 решения, а по стопанските дейности, общинските търговски дружества и бюджетните звена – 38.

11 от изпълнените решения са свързани със строителството, благоустрояването и хигиенизирането на общинския център, както и с водоснабдяването и дейностите по комуналното обслужване.


Анализирайки изпълнението на приетите решения на ОбС в рамките на своите правомощия, общинската администрация е реализирала значителна по обем работа. За изминалия период само 12 от приетите решения все още не са изпълнени.

Решенията на Общинския съвет стават достояние на обществеността от интернет-страницата на общината. Освен това всички общински наредби, правилници и програми се публикуват в общинския седмичник "Дунавско дело".

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

От Свищов е авторът на българския химн

Цветан Радославов е роден в Свищов през 1863 г., автор на песента "Мила Родино", която...
Научете повече»


Проект №DIR-5112122-3-68

Дарителска Кампания