Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

На среща с кмета на Общината граждани от ул. „Патриарх Евтимий“ обсъдиха изпълнението на проект „Подобряване и реновиране на градска среда ул. „Патриа

На среща с кмета на Общината граждани от ул. „Патриарх Евтимий“ обсъдиха изпълнението на проект „Подобряване и реновиране на градска среда ул. „Патриа
Добавена на: 2020-10-16 15:27:24

На среща с кмета на Общината граждани от ул. „Патриарх Евтимий“ обсъдиха изпълнението на проект „Подобряване и реновиране на градска среда ул. „Патриа
На среща с кмета на Общината граждани от ул. „Патриарх Евтимий“ обсъдиха изпълнението на проект „Подобряване и реновиране на градска среда ул. „Патриа

На 15 октомври 2020 година, кмета на общината г-н Генчо Генчев проведе среща с живущите на ул. „Патриарх Евтимий“


На 15 октомври 2020 година кметът на Общината Генчо Генчев проведе среща с живущите на ул. „Патриарх Евтимий“, на която беше обсъдена реализацията на проект „Подобряване и реновиране на градска среда ул. „Патриарх Евтимий“ и ж.к. „Симеон Ванков“ в град Свищов“.

Ръководството на общинска администрация запозна присъстващите с обстоятелството, че в деловодството са постъпили жалби от двама граждани, според които изпълнението на проекта носи редица рискове и проблеми.

В тях се твърди за възможни екологични рискове и риск, свързан с ритмичното водоснабдяване на района с вода.

Кметът увери присъстващите /както и на проведеното на 21 август 2020 г. обществено обсъждане с гражданите на ул. „Патриарх Евтимий“/, че ще бъде извършена единствено санитарна сеч, като се предвижда съществуващата дървесно-храстова растителност да бъде съхранена. Засаждането на нови 400 дървета, храсти и цветя, ще гарантира запазване на екологичното равновесие в квартала и града.

Присъстващите твърдо и категорично застанаха в подкрепа на проектното предложение и заложените дейности, като инициираха подписка в негова подкрепа, която ще бъде изпратена до отговорните институции, в отговор на постъпилите жалби от граждани.


ПРЕСЦЕНТЪР – ОБЩИНА СВИЩОВ

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

В Свищов е първата търговска гимназия

Свищовецът Димитър Хадживасилев, търговец в Букурещ, подарява през 1882 г. средства за...
Научете повече»


Дарителска Кампания