Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

График за заседанията на постоянните комисии към Общински съвет – Свищов през месец октомври

График за заседанията на постоянните комисии към Общински съвет – Свищов през месец октомври
Добавена на: 2020-10-16 14:00:06

Редовното заседание на Общински съвет – Свищов ще се проведе на 29.10.2020 г. /четвъртък/ в салона на Първо българско народно читалище “Еленка и Кирил Д. Аврамови - 1856“

Понеделник – 19.10.2020 г.
• от 14:30 часа - ПК по “Земеделие, гори, околна среда и води” /в Гербова зала на Община Свищов/
• от 15:30 часа – ПК по “Образование, култура и вероизповедания” /в Гербова зала на Община Свищов/
• от 16:00 часа - ПК по „Приватизация и следприватизационен контрол“ /в Гербова зала на Община Свищов/

Сряда – 21.10.2020 г.
• от 13:30 часа – ПК по “Здравеопазване, социална политика, младежта, спорт и туризъм” /в Зала 1 на Община Свищов/
• от 15:00 часа – ПК по “ТСУ и общински активи” /в Зала 1 на Община Свищов/
• от 16:00 часа – ПК по “Нормативна уредба, граждански права, обществен ред и сигурност” /в Зала 1 на Община Свищов/

Четвъртък – 22.10.2020 г.
• от 14:30 часа – ПК по “Икономическо развитие, финанси и бюджет” /в Гербова зала на Община Свищов/ • от 16:00 часа ПК по “ЗПКОНПИ“ /в Гербова зала на Община Свищов/

• 29.10.2020 г. /Четвъртък/ – от ……… часа – Редовно заседание на Общински съвет – Свищов в салона на Първо българско народно читалище “Еленка и Кирил Д. Аврамови - 1856“.

Материалите за заседанията на комисиите са на разположение при Звеното, обслужващо Общински съвет – Свищов (стая № 13).

Уважаеми дами и господа, във връзка с мерките, които се предприемат за неразпространение на вируса COVID-19, заседанията на комисиите се предвижда да се проведат в Зала 1 и в Гербова зала на Община Свищов, а заседанието на Общински съвет – Свищов се предвижда да се проведе в салона на Първо българско народно читалище “Еленка и Кирил Д. Аврамови - 1856“. Помещенията ще бъдат предварително дезинфекцирани, спазвайки се противоепидемичните норми. Изпълнявайки препоръките на РЗИ заседанията ще бъдат с продължителност до 1 час.

Молим всеки да има поставена защитна маска за лице за еднократна или многократна употреба или друго средство, покриващо носа и устата (в т.ч. кърпа, шал и др.).

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

Свищов е от последните завоювани градове

Свищов е измежду последните български селища, които биват завоювани от отоманците...
Научете повече»


Дарителска Кампания