Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

Купуват апарат за диализа

На последното за 2006 г. заседание на ОбС бяха направени промени в поименния списък за капиталови разходи в общината. 70 хил. лева бяха гласувани за основен ремонт на хирургичното отделение на МБАЛ, а 15 хил. лв. за закупуване на рециклиран апарат "Фрезениус" за "бикарбонатна диализа".

За нуждите на дейност "Чистота" бяха одобрени 17 хил. лв. за закупуване на високопроходим автомобил.

Съветниците приеха и проекта за разпределяне на средствата за изграждане, реконструкция или ремонт на общинските пътища през тази година. Списъкът включва 6 обекта на обща стойност 98 500 лева.

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

Свищовец е авторът на първата печатна книга

Българският католически епископ Филип Станиславов (роден в с. Ореш, край Свищов) издава...
Научете повече»


Проект №DIR-5112122-3-68

Дарителска Кампания