Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

СЪОБЩЕНИЕ

СЪОБЩЕНИЕ
Добавена на: 2020-05-28 09:56:07

ОТНОСНО СЕРВИТУТА НА ОБЕКТ "ПРЕНОСЕН ГАЗОПРОВОД ДО ГРАД СВИЩОВ"

СЪОБЩЕНИЕ ОБЩИНА СВИЩОВ уведомява, че на интернет страницата на община Свищов са публикувани по реда на § 4, ал. 2 от Закона за устройство на територията писмените съобщения на Решенията от протоколите на комисията по чл. 210, ал. 1 от ЗУТ относно определянето на размера на дължимото от „Булгартрансгаз” ЕАД обезщетение за засегнатите поземлени имоти, върху които възниква сервитут съгласно чл. 64, ал. 4 от Закона за енергетиката, за прокарването на Трасето на газопровода на обект „Преносен газопровод до град Свищов“, до заинтересованите физически лица, които не са намерени на посочените адреси, за времето за подаване на възражения. Публикуваните съобщения могат да бъдат разгледани на интернет страницата на община Свищов, раздел Общинска документация, подраздел Документи по ИПБКТОКС, Съобщения. Съобщенията са за следните землища: 1. гр. СВИЩОВ (ЕКАТТЕ 65766), община Свищов, област Велико Търново; 2. с. ЦАРЕВЕЦ (ЕКАТТЕ 78121), община Свищов, област Велико Търново ; 3. с. БЪЛГАРСКО СЛИВОВО (ЕКАТТЕ 07363), община Свищов, област Велико Търново; 4. с. ОВЧА МОГИЛА (ЕКАТТЕ 53196), община Свищов, област Велико Търново; 5. с. ГОРНА СТУДЕНА (ЕКАТТЕ 16393), община Свищов, област Велико Търново; 6. с. КОЗЛОВЕЦ (ЕКАТТЕ 37784), община Свищов, област Велико Търново. ПРЕСЦЕНТЪР НА ОБЩИНА СВИЩОВ

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

Свищов е родният град на Алеко Константинов

Наричан още "Щастливеца", Алеко Константинов е роден на 1 януари 1863 г. в Свищов....
Научете повече»


Дарителска Кампания