Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

ЗАПОВЕД НА КМЕТА НА ОБЩИНА СВИЩОВ

ЗАПОВЕД НА КМЕТА НА ОБЩИНА СВИЩОВ
Добавена на: 2020-05-14 21:06:10

ЗАПОВЕД НА КМЕТА НА ОБЩИНА СВИЩОВ

З А П О В Е Д
№ 641-РД-01-03
гр. Свищов, 14.05.2020 г.


 

На основание чл. 44, ал. 1, т. 1, т. 2 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка  със заповед № РД-01-264/14.05.2020 г. на министъра на здравеопазването, и решение на Кризисен щаб при Община Свищов (Протокол № 15)

Н А Р Е Ж Д А М:

⦁ На задължителна изолация и болнично лечение подлежат следните потвърдени случаи на COVID-19:
а) лица на възраст 60 г. и над 60 г., независимо от клиничното протичане на заболяването;
б) лица с придружаващи хронични заболявания и/или имунокомпрометиращи състояния, независимо от клиничното протичане на заболяването;
в) лица с тежко клинично протичане като задух или затруднено дишане, поява на храчки или хемоптое;
г) лица с невъзможност за изолация и лечение в домашни условия, независимо от клиничното протичане на заболяването.
⦁ На задължителна изолация и лечение в домашни условия за период от 28 дни, от датата на потвърдителното лабораторно изследване подлежат следните потвърдени случаи на COVID-19:
а) заразоносители/асимптоматични лица;
б) лица с леки клинични оплаквания (телесна температура <38°C, кашлица, неразположение, хрема, възпалено гърло, стомашно-чревни симптоми като гадене, повръщане и/или диария, без промени в психичния статус (т.е. объркване или летаргия) и без придружаващи хронични заболявания и/или имунокомпромтиращи състояния.
⦁ Медицинското наблюдение на лицата, поставени под домашна изолация се осъществява от общопрактикуващ лекар или лекуващ лекар от лечебното заведение, осъществило болничното лечение.
⦁ В периода на задължителна изолация в домашни условия, лицата по т. 2 са длъжни да не напускат домовете си или мястото, в което ще пребивават за посочения в предписанието на директора на РЗИ срок и да спазват инструкциите в приложение № 3 към заповед № РД-01-264/14.05.2020 г. на министъра на здравеопазването.
⦁ Всички близки контактни на потвърден случай на COVID-19 (съгласно приложение № 4 към заповед № РД-01-264/14.05.2020 г. на министъра на здравеопазването), се поставят под карантина в дома или на друго място, на което лицето е посочило, че ще пребивава с предписание на директора на РЗИ за срок от 14 дни, считано от последния контакт със заболялото лице.
⦁ По реда на т. 5 под карантина за срок от 14 дни се поставят и лицата, които са влезли на територията на страната от други държави, посочени в заповед на министъра на здравеопазването по чл. 61, ал. 2 и чл. 63, ал. 4 от Закона за здравето.
⦁ В периода на карантината лицата по т. 5 и т. 6 са длъжни да не напускат домовете си или мястото, в което ще пребивават за посочения в предписанието срок и да спазват инструкциите в приложение № 6 към заповед № РД-01-264/14.05.2020 г. на министъра на здравеопазването.
⦁ Медицинското наблюдение на лицата, поставени под карантина се осъществява от общопрактикуващия им лекар, а когато нямат такъв от РЗИ.
⦁ Ако до изтичане на определения в предписанието срок не се появят симптоми за COVID-19, карантината се преустановява.
⦁ При поява на симптоми на остри респираторни болести (повишена температура, кашлица, хрема и други), лицата са длъжни да се свържат по телефон с общопрактикуващия си лекар или със съответната РЗИ, откъдето да получат указания според случая.

Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на началник РУ МВР – гр. Свищов, РЗИ – В. Търново и Илиян Венков – зам.-кмет на община Свищов. При необходимост да бъдат привличани други контролни органи и институции.

 


ГЕНЧО ГЕНЧЕВ
Кмет на община Свищов и председател
на Кризисен щаб при община Свищов

 

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

В Свищов е първата търговска гимназия

Свищовецът Димитър Хадживасилев, търговец в Букурещ, подарява през 1882 г. средства за...
Научете повече»


Проект №DIR-5112122-3-68

Дарителска Кампания