Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

СЪОБЩЕНИЕ

СЪОБЩЕНИЕ
Добавена на: 2020-04-29 17:14:20

Информация относно качеството на атмосферния въздух в Свищов след пожар в Зимнич, Румъния

След подадени сигнали от жители на Свищов и от кмета на Общината Генчо Генчев до РИОСВ – Велико Търново за задимяване и лоша миризма на територията на града, от Регионалната инспекция по околната среда и водите бе получен официален отговор, който гласи следното:
 
 
„Няма превишения на нормите за качество на атмосферния въздух в Свищов след пожар в Зимнич, Румъния
 
Във връзка с постъпили сигнали на 23 и 29 април 2020 г. от граждани на Свищов  за дим и миризми от румънския бряг в град Зимнич е извършен анализ на регистрираните стойности от автоматичната станция в Свищов. За периода от 21.04.2020 г. до 29.04.2020 г. не са регистрирани превишения на нормите за качество на атмосферния въздух за измерваните показатели: серен диоксид, азотни оксиди, въглероден оксид, озон, сероводород и серовъглерод. За показател ФПЧ10 се извършва пробонабиране и последващ анализ, като резултатите ще станат ясни допълнително.
За получаване на достоверна информация за възникналата ситуация в гр. Зимнич, РИОСВ изпрати официално запитване до Комисариат Окръг Телеорман към Националната служба за екологична охрана на Румъния. Очаква се отговор от румънска страна.“

РИОСВ - Велико Търново - https://www.riosvt.org/news/%d0%9d%d1%8f%d0%bc%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b2%d0%b8%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f-%d0%bd%d0%b0-%d0%bd%d0%be%d1%80%d0%bc%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%b7%d0%b0-%d0%ba%d0%b0%d1%87%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b2-2/

 
 
ПРЕСЦЕНТЪР – ОБЩИНА СВИЩОВ

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

Свищов е от последните завоювани градове

Свищов е измежду последните български селища, които биват завоювани от отоманците...
Научете повече»


Проект №DIR-5112122-3-68

Дарителска Кампания