Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

В Свищов се проведе публично обсъждане на отчета по бюджета на Общината за 2019 година

В Свищов се проведе публично обсъждане на отчета по бюджета на Общината за 2019 година
Добавена на: 2020-04-27 15:20:17

В Свищов се проведе публично обсъждане на отчета по бюджета на Общината за 2019 година
В Свищов се проведе публично обсъждане на отчета по бюджета на Общината за 2019 година
В Свищов се проведе публично обсъждане на отчета по бюджета на Общината за 2019 година

Общината продължава тенденцията да приключва бюджета без просрочени задължения, като осигурява нормално функциониране на всички звена на бюджетна издръжка

Съгласно мерките за безопасност, на 24 април в салона на ПБНЧ „Еленка и Кирил Д. Аврамови – 1856“ се проведе публичното обсъждане на годишния отчет за изпълнение на бюджета на община Свищов за 2019 година. Кметът Генчо Генчев и главният финансист Стефан Кирчев направиха отчет за свършената работа и разходените средства, като стана ясно, че Общината е балансирала умело своите разходи спрямо приходите и по този начин е приключена добре предходната 2019 година. Изпълнението на приходната част спрямо първоначалния план за 2019 година е 119.7%. Сред основните фактори за това са:  компенсирано увеличение на общата субсидия; получени целеви трансфери; трансфери; актуализация на бюджета; постъпили средства по застрахователни събития и дарения от страната. Общината продължава тенденцията от 2003 г. да приключва бюджета без просрочени задължения, като осигурява нормално функциониране на всички звена на бюджетна издръжка.
На публичното обсъждане бяха отчетени също капиталовите инвестиции, сметките за средства от Европейския съюз и бе направена отчетна информация за състоянието на МБАЛ „Д-р Димитър Павлович“ ЕООД, град Свищов за 2019 година.
 
ПРЕСЦЕНТЪР – ОБЩИНА СВИЩОВ

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

Свищовец е авторът на първата печатна книга

Българският католически епископ Филип Станиславов (роден в с. Ореш, край Свищов) издава...
Научете повече»


Проект №DIR-5112122-3-68

Дарителска Кампания