Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

Кметът на Свищов Генчо Генчев ще представлява НСОРБ в един от Комитетите за наблюдение и УС на Проект „Красива България“

Кметът на Свищов Генчо Генчев ще представлява НСОРБ в един от Комитетите за наблюдение и УС на Проект „Красива България“
Добавена на: 2020-04-14 13:13:07

Комитетите са част от националната институционална рамка за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ)

Управителният съвет на НСОРБ одобри обновения състав на представителите в общо 19 Комитета за наблюдение (КН). Досегашното представителство на НСОРБ в КН трябваше да бъде актуализирано след местните избори.  В новия одобрен състав кметът на Свищов Генчо Генчев продължава да представлява НСОРБ в Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ Румъния – България, а бе номиниран и за представител на Сдружението в Управителния съвет на Проект „Красива България“. Фактът, че община Свищов е сред първенците по успешно реализирани проекти в страната е една от причините за гласуваното доверието в професионализма на кмета на Свищов.
Комитетите са част от националната институционална рамка за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ). Те са колективни органи, основани на принципа на партньорство, които следят за напредъка по изпълнението на програмите, одобряват методологии и критерии за подбор на проекти и предложения за изменения на програмите, вкл. за преразпределение на средства по приоритетните им оси. Осъществяват и други контролни функции.
 
ПРЕСЦЕНТЪР – ОБЩИНА СВИЩОВ
 
 

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

Свищов е от последните завоювани градове

Свищов е измежду последните български селища, които биват завоювани от отоманците...
Научете повече»


Проект №DIR-5112122-3-68

Дарителска Кампания