Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

Заповед на кмета на община Свищов във връзка с противоепидемични мерки в Специализираната болница в с. Овча могила

Заповед на кмета на община Свищов във връзка с противоепидемични мерки в Специализираната болница в с. Овча могила
Добавена на: 2020-03-15 11:16:32

З А П О В Е Д

№ 375 - РД-01-03
гр. Свищов, 15.03.2020 г.

На основание чл. 44, ал. 1, т. 1, т. 2 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, заповед № РД-01-124/13.03.2020 г. на министъра на здравеопазването във връзка с обявеното с Решение от 13.03.2020 г. на Народното събрание на Република България извънредно положение, препоръките на Националния оперативен щаб за социална дистанция, и във връзка с усложняващата се епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID-19 на територията на страната
 
Н А Р Е Ж Д А М:
 


Специализирана болница за рехабилитация – с. Овча могила да преустанови приема на пациенти и посещенията на външни лица от области с потвърдени случаи на COVID-19 на територията на страната – срок: постоянен. Към датата на издаване на заповедта, области с потвърдени случаи на COVID-19 са: София, Монтана, Плевен, Габрово, Варна.

Директорът на СБР – с. Овча могила да създаде организация за изпълнение на противоепидемичните мерки на територията на лечебното заведение, в т.ч. контролиран пропускателен режим, строг режим на работа и засилен дезинфекционен режим.

Директорът на СБР – с. Овча могила да предприеме действия относно груповото хранене на пациентите с цел ограничаване струпването им в предназначените за това помещения.

Директорът на СБР – с. Овча могила да уведомява незабавно компетентните органи и да поставя в режим на строга изолация пациенти с проявени грипоподобни симптоми.

Всички физически и юридически лица да оказват съдействие и помощ на здравните служители в СБР – с. Овча могила и на органите, свързани с дейността по овладяване на епидемологичната обстановка.

 
Контролът по изпълнение на заповедта възлагам на началник на РУ „Полиция“ – Свищов, РЗИ – В. Търново, кмет на с. Овча могила, директор на СБР – с. Овча могила. При необходимост да бъдат привличани други контролни органи и институции.
 
 
 
ГЕНЧО ГЕНЧЕВ
Кмет на община Свищов

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

Предшественикът на Свищов е римският кастел Нове

Свищов - "градът на римските легиони". Лагерът е бил основан през 45 г. сл. Хр. по...
Научете повече»


Проект №DIR-5112122-3-68

Дарителска Кампания