Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

Изменение на Заповед № 372 от 13.03.20 г. на кмета на община Свищов във връзка с въвеждане на противоепидемични мерки на територията на Община Свищов

Изменение на Заповед № 372 от 13.03.20 г. на кмета на община Свищов във връзка с въвеждане на противоепидемични мерки на територията на Община Свищов
Добавена на: 2020-03-14 18:06:02

З А П О В Е Д
№ 373 РД-01-03
гр. Свищов, 14.03.2020 г.

На основание чл. 44, ал. 1, т. 1, т. 2 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и съгласно актуализация в заповед № РД-01-124/13.03.2020 г. на министъра на здравеопазването във връзка с обявеното с Решение от 13.03.2020 г. на Народното събрание на Република България извънредно положение и в съответствие с препоръките на Националния оперативен щаб, за социална дистанция,
 
 
Н А Р Е Ж Д А М:
 


Изменям Заповед № 372 РД-01-03/13.03.2020 г. на кмета на община Свищов в т. I, т. 1, както следва:

„Преустановяват се посещенията в увеселителни и игрални зали, дискотеки, барове, ресторанти, заведения за бързо обслужване, питейни заведения и кафе сладкарници, с изключение на банковите и застрахователните офиси, хранителните магазини и аптеките в тях. На ресторанти и заведенията за бързо обслужване се разрешават доставки на адрес при строго спазване на санитарно-хигиенните изисквания. Всички търговски дейности, неупоменати по-горе продължават да функционират по досегашния ред при строго спазване на санитарно-хигиенните изисквания.“


Всички други текстове от Заповед № 372 РД-01-03/13.03.2020 г. на кмета на община Свищов остават непроменени.

 
Оповестяването и контролът по изпълнение на заповедта възлагам на началника на РУ „Полиция“ – Свищов, кметовете и кметските наместници в населените места на територията на община Свищов.
 
 
 
ГЕНЧО ГЕНЧЕВ
Кмет на община Свищов
 
 
 

 

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

Свищовец е авторът на първата печатна книга

Българският католически епископ Филип Станиславов (роден в с. Ореш, край Свищов) издава...
Научете повече»


Проект №DIR-5112122-3-68

Дарителска Кампания