Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

ПР организациите в България излязоха със становище за повече информационна хигиена в кризисни ситуации

ПР организациите в България излязоха със становище за повече информационна хигиена в кризисни ситуации
Добавена на: 2020-03-12 11:03:12

ПР организациите в България излязоха със становище за повече информационна хигиена в кризисни ситуации

Информационната хигиена включва доверие и позоваване на учени, експерти и оторизирани представители на институциите. Тя изисква недопускане създаването на паника и увеличаване на несигурността у масовата публикаЗа повече информационна хигиена в кризисни ситуации
 
Становище на ПР организациите в България
 
 
 
София, 12.03.2020 г. Светът е в изпитание. България е под напрежение. Възможните развития на кризата с коронавируса са много и с непредвидими последствия, дори за медицинските специалисти. Те тестват по нов начин способностите за възприятие както на широката общественост, така и на отделния гражданин. Комбинираните и многопластови послания могат да влияят по коренно различен начин решенията и поведението на всички нас. Нещо повече, ситуацията и възможните резултати от нея да поставят под напрежение и системите на здравеопазване на държавите, в това число и нашата.
 
В подобна безпрецедентна обстановка ПР организациите в България изразяваме нашата надежда и увереност в професионалните и компетентни действия на Националния оперативен щаб за борба с коронавируса. Информираността на населението и комуникацията с всички публики са от първостепенно значение във всяка кризисна ситуация. Нашата позиция се основава и на призивите на Световната здравна организация за активно участие, съзнателни действия, личен принос и дисциплина на всяка институция и на всеки един гражданин за справяне със заразяването с коронавирус.
 
В тази връзка бихме искали да изразим дълбоките си опасения за съществуващите практики да се дава публична трибуна чрез медии за изказвания и изявления на всевъзможни лица, които не са специалисти в областта на здравеопазването. Това са опити за нагаждане на действителността към някакви твърдения, което винаги е опасно.
 
Като професионални комуникатори заявяваме, че подобни послания могат да доведат до подвеждане на масовата публика, увеличаване на страхове и паника и взимане на нерационални решения. Нещо повече, в кризисна ситуация като настоящата с обявената вече от СЗО пандемия на коронавирус, подобни действия могат да доведат до подкопаване авторитета на учени и специалисти, които са призвани да са стожер на знанието и научното обяснение на нещата. В подобни ситуации, точно те – учените – са източник на спокойствие и увереност както за отделния гражданин, така и за действията и мерките на правителствата. Когато на карта са поставени живота и здравето на цялото население, както и устойчивостта на здравната система, използването на псевдо-инфлуенсъри в стратегически план е изключително вредна практика. Дори толерирането на техните участия с аргумента за „право на изразяването“ в подобни ситуации, както и при нормални обстоятелства, е недопустимо.
 
Позволяваме си да се обърнем към частни и обществени телевизии и други медии с препоръка да не се излъчват предавания, които разклащат основите на науката, внушават несигурност в даването на аргументи и пораждат съмнения в експертността на специалистите. За всички трябва да е пределно ясно: доказаните факти нямат алтернатива. Има наука: има математика, вирусология, биология, химия. Цивилизационният ни избор да сме част от разумното човечество и да загърбим племенните ритуали и вярвания, не може и не трябва да бъде поставен под съмнение. Важността на този избор е валиден особено в случай на криза.
 
Затова препоръчваме на цялата общественост – отделните институции, медии, заинтересовани страни, както и  отделните граждани – да се стремят и да спазват повече информационна хигиена. Тя включва доверие и позоваване на учени, експерти и оторизирани представители на институциите. Тя изисква недопускане създаването на паника и увеличаване на несигурността у масовата публика.
 
Особено през XXI век комуникацията е изключително важен фактор и е част от всяка управленска система. Тя е особено необходима и има своето значение в подобна безпрецедентна кризисна ситуация с глобални измерения. За нас правдивата, базирана на фактите и на истината комуникация, стои в основата на съхраняването ни като общество.
 
 
С уважение:
 
Илияна Захариева, председател на УС на БДВО
 
Мария Гергова, председател на УС на БАПРА
 
Михаела Малеева, изпълнителен директор на АСКО
 
Д-р Ваня Бабанин, ръководител на българския клон на ЕАКД
 
Любомир Блатски, председател на ДПВОСБЖ
 
Даниел Киряков, Председател на Комисия по професионална етика към БДВО
 

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

Кой е Николай Катранов

Николай Катранов, руски възпитаник, поет, е роден в Свищов през 1829 г. и умира в Италия...
Научете повече»


Проект №DIR-5112122-3-68

Дарителска Кампания