Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

Интернет платформа за стимулиране на предприемачеството на малкия и среден бизнес в трансграничния регион бе представена в Свищов

Интернет платформа за стимулиране на предприемачеството на малкия и среден бизнес в трансграничния регион бе представена в Свищов
Добавена на: 2020-02-25 17:11:42

Интернет платформа за стимулиране на предприемачеството на малкия и среден бизнес в трансграничния регион бе представена в Свищов
Интернет платформа за стимулиране на предприемачеството на малкия и среден бизнес в трансграничния регион бе представена в Свищов

Събитието бе организирано с цел информираност и публичност на платформата „Fair Deal”, която е платформа за бърза доставка на уникални занаятчийски продукти

Двустранната Българо-Румънска търговска камара представи в Свищов трансграничен проект, финансиран по Програма Interreg V – A Румъния – България, чиято цел е предоставянето  на безплатна интернет платформа за стимулиране на предприемачеството на малкия и среден бизнес в трансграничния регион. Събитието бе организирано с цел информираност и публичност на платформата „Fair Deal”, която е платформа за бърза доставка на уникални занаятчийски продукти. На срещата присъстваха занаятчии, пчелари, земеделски производители, търговци, представители на Стопанска академия „Д. А. Ценов“, общинска администрация и жители на Свищов, които проявиха интерес и се отзоваха на отправената покана.
Събитието бе открито от председателя на Двустранната търговска камара Дору Драгомир, който даде думата и на кмета на Свищов Генчо Генчев. Градоначалникът приветства организаторите и ги поздрави за реализирането на проекта. Той изрази радостта си, че Свищов е един от четирите града по трансграничния регион, в който се представя платформата и пожела на представителите на местния бизнес да се възползват от предимствата, които предоставя тя. „Надявам се, днешният форум да доведе до реални, ползотворни резултати за участниците в него, а ние да сме полезни с домакинството си като община.“, допълни още той.
На срещата изпълнителният директор на Двустранната търговска камара Мариана Григорова разясни, че основните цели на проекта са: стимулиране предприемачеството на малкия и среден бизнес в трансграничния регион, чрез иновативен маркетинг на местните занаятчийски продукти и услуги; създаване на нови възможности за заетост и подобряване благосъстоянието на общността в трансграничния регион Румъния – България; насърчаване на  взаимодействието между традиционните форми на промоция и маркетинг в трансграничния регион; и очертаване на нови насоки за развитие на малкия и среден регионален бизнес.
Сред основните предимства на платформата създателите ѝ изтъкнаха, че „Fair Deal“ дава шанс на всеки производител от двете страни на р. Дунав лесно да се регистрира и чрез интернет да предлага своята продукция на много широка аудитория. Разясниха как тя ще помогне на малкия и среден бизнес да разшири контактите си, да рекламира бързо, лесно и достъпно продукцията си. На представянето бе уточнено, че платформата ще бъде безплатна за ползване от производители и занаятчии за срока на проекта, който е 3 години и не на последно място, че „Fair Deal“ ще постави уникалните занаятчийски продукти във фокуса на внимание на крайния потребител, като бъде скъсена връзката между доставчик и клиент.
 
ПРЕСЦЕНТЪР – ОБЩИНА СВИЩОВ

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

Предшественикът на Свищов е римският кастел Нове

Свищов - "градът на римските легиони". Лагерът е бил основан през 45 г. сл. Хр. по...
Научете повече»


Проект №DIR-5112122-3-68

Дарителска Кампания