Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

Обявена е повишена готовност за птичи грип

Обявена е повишена готовност за птичи грип
Добавена на: 2020-02-18 09:54:16

Българската агенция по безопасност на храните е установила първо огнище на инфлуенца по птиците в птицеферма в град Раковски, област Пловдив

Българската агенция по безопасност на храните е издала заповед за предприемане на мерки във връзка със заболяването инфлуенца по птиците. Всички райони на страната трябва да се приведат в състояние на повишена епизоотична готовност.
На 10 февруари в Свищов се проведе заседание на Общинската комисия за борба с епизоотичните ситуации, на което бяха приети мерки за недопускане проникването на заболяването птичи грип. Следните мерките бяха бяха утвърдени със заповед на кмета на община Свищов и се разпространяват чрез средствата за масова информация:
1.            Недопускане на контакт между домашните птици с птици, живеещи в дивата природа;
2.            Домашните птици да се отглеждат в закрити помещения;
3.            Фуража, с който се изхранват домашните птици да се съхранява в закрити помещения, като се поставят мрежи на прозорците и отворите, през които могат да преминават диви птици;
4.            Да се създадат условия за разделно отглеждане на домашни патици и гъски /водоплаващи/ от други домашни птици;
5.            Кметовете на населените места, съвместно с ветеринарно-медицинските специалисти, да осъществяват проверки на личните стопанства в съответните населени места, както и да предприемат действия за недопускане на домашни водоплаващи птици до водоемите;
6.            Да се уведоми незабавно ветеринарния лекар или кмета на населеното място при отклонение в здравословното състояние на отглежданите птици или при завишена смъртност;
7.            Да се забрани организирането и провеждането на изложби и пазари на птици на територията на Общината.
 
ПРЕСЦЕНТЪР – ОБЩИНА СВИЩОВ

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

Кой е Николай Катранов

Николай Катранов, руски възпитаник, поет, е роден в Свищов през 1829 г. и умира в Италия...
Научете повече»


Проект №DIR-5112122-3-68

Дарителска Кампания