Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

График за редовните заседания на постоянните комисии към Общински съвет - Свищов за м. януари

График за редовните заседания на постоянните комисии към Общински съвет - Свищов за м. януари
Добавена на: 2020-01-09 09:41:34

Редовното заседание на Общински съвет – Свищов ще се проведе на 30.01.2020 г. /четвъртък/ в зала 1 на община Свищов

Четвъртък – 23.01.2020 г.


от 13.30 часа – ПК по “Здравеопазване, социална политика, младежта, спорт и туризъм”от 14.30 часа – съвместно заседание на ПК по “Образование, култура и вероизповедания” и ПК по “Земеделие, гори, околна среда и води”

от 15.30 часа – ПК по “ТСУ и общински активи”

от 16.30 часа – ПК по “Приватизация и следприватизационен контрол”

 
 
Петък – 24.01.2020 г.


от 13.30 часа – ПК по “Нормативна уредба, граждански права, обществен ред и сигурност”

от 14.30 часа – ПК по “Икономическо развитие, финанси и бюджет”от 15.30 часа – Председателски съвет

от 16.00 часа – ПК по “ЗПКОНПИ”

 
30.01.2020 г. /Четвъртък/ – от….. часа – Редовно заседание на Общински съвет – Свищов
 
 
На всички комисии да присъстват заинтересованите представители от общинска администрация за разяснения по предложенията!
Материалите за заседанията на комисиите са на разположение при Звеното, обслужващо Общински съвет – Свищов (стая № 13).
 
 

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

В Свищов е първата търговска гимназия

Свищовецът Димитър Хадживасилев, търговец в Букурещ, подарява през 1882 г. средства за...
Научете повече»


Проект №DIR-5112122-3-68

Дарителска Кампания